Paw Academy Award

Švedska vzdelávacia stránka Paw Peds bola zaregistrovaná p. Ulrikou Olsson v roku 2000, s cieľom využívať ju ako portál pre zdieľanie informácií o histórii ušľachtilých mačiek a ako miesto pre vzdelávanie chovateľov v genetike a ďalších otázkach chovu. Za týmto účelom vznikli aj databázy zvierat s preukazom pôvodu rôznych plemien, ktoré okrem iného obsahujú aj možnosť výpočtu inbredingu, možnosť vyhľadať predkov a potomkov daného zvieraťa, čo v prípade ragdollov znamená možnosť dohľadať predkov až ku zakladateľom plemena. Na týchto stránkach sú taktiež publikované mnohé vzdelávacie články venované týmto témam.

Súčasťou vzdelávacích programov organizovaných Paw Peds akadémiou sú aj internetové kurzy určené pre vlastníkov, chovateľov a majiteľov chovateľských staníc. Kurzy sú organizované vo švédštine, angličtine, nemčine a začínajú obvykle 1 až 3 krát do roka.
Úlohou účastníka kurzu je preštudovať zverejnené materiály v rámci kurzu a následne vypracovať domáce úlohy a zaslať ich na kontrolu učiteľovi. Úlohy sú veľmi zaujímavé a podnetné, aj keď málokedy postačujú informácie zverejnené v rámci študijných materiálov pre ich úplné a úspešné vypracovanie. Často je potrebné požadované informácie vyhľadať na webe alebo v rôznych odborných publikáciách.
Kurz nie je zameraný na memorovanie poznatkov, ale na ich úspešné využívanie v praktických situáciách. Napríklad znalosti z genetiky sú preverené na úlohe "nájdi 5 chýb v rodokmeni". Znalosti diagnostiky chorôb sú preverené na popisoch reálnych príznakov zvieraťa a vašou úlohou je určiť správnu chorobu a navrhnúť ďalší postup. Sú to všetko situácie, s ktorými sa chovateľ bežne stretáva a musí ich riešiť. Internetové kurzy vychovávajú chovateľov ku zodpovednému prístupu, ale hovoria aj o právnych náležitostiach chovu. V kurze sú vždy zaradení účastníci z celej Európy a niektoré úlohy vyžadujú ich vzájomnú spoluprácu a porovanie pravidiel a postupov platných/obvyklých v rôznych krajinách/v rôznych organizáciách. Tak má účastník možnosť dozvedieť sa, že inde v Európe je to inak ako u nás (niekedy ešte trochu väčšie Kocúrkovo) a to priamo z úst konkrétnych chovateľov, ktorí v daných podmienkach vystavujú, chovajú zvieratá a odchovávajú ďalšie generácie.

Po úspešnom absolvovaní kurzu (odovzdaní všetkých domácich úloh v požadovanom čase a kvalite) získa účastník kurzu rozetku a jeho meno a názov chovateľskej stanice je uvedené v zozname absolventov týchto vzdelávacích kurzov.

Internetový kurz G1 je určený pre majiteľov mačiek. Vysvetľuje a vychováva ku zodpovednému prístupu ku zvieraťu, ktoré vlastníte. Kurz G2 vás naučí rozmýšlať ako zodpovedného majiteľa vašej (malej) chovateľskej stanice. Kurz G3 vám prinúti pozerať sa na svet optikou plemena, ktoré chováte. Po jeho absolvovaní sa nebudete pýtať len "čo je najlepšie pre moju mačku/mačky", ale čo je najlepšie pre moju mačku z hľadiska vývoja plemena, ktoré chováme. Kurz G3 je nielen o spolupráci, hlbokých vedomostiach z genetiky, etológie, anatómie, fyziológie či neonatológie, ale predovšetkým o zodpovednosti chovateľských skupín za plemeno, ktorého vývoj ovplyvňujú.

Tak ako povedal Malý princ : „Víš... moje květina... jsem za ni zodpovědný! Je tak slaboučká! A tak naivní. Má jen čtyři trny, aby ji chránily proti světu..." .

Kurz G3

Kurz sme ukončili v júni 2013. Zoznam absolventov tohto kurzu je zverejnený na stránke. Podľa tohto zoznamu sme zatiaľ (jún 2013) jedinou chovateľskou stanicou zo strednej Európy, ktorá tento kurz absolvovala. Podmienkou účasti na tomto vzdelávacom kurze je úspešné absolvovanie kurzu G2.
Kurz trvá 18 týždňov a jeho obsahom bolo:

 • Anatómia mačky (veľmi podrobne)
 • Fyziológia mačky (veľmi podrobne)
 • Správanie, motivácia a potreby mačky
 • Gény a etológia
 • Prirodzené správanie a problémy v správaní
 • Komunikácia
 • Hry, lovecký inštinkt, stimuli
 • Zlepšenie životných podmienok mačky
 • Reprodukčný cyklus
 • Reprodukcia a reprodukčné problémy u mačky
 • Reprodukcia a reprodukčné problémy u kocúra
 • Mačiatka a vývojové problémy po narodení
 • Neonatológia
 • Genetika farieb, abeceda genetiky, špeciality
 • Genetické špecifiká plemien
 • Genetika chorôb
 • Informácie skryté v rodokmeňoch
 • Populačná genetika - HW zákon
 • Efektívna populácia, inbreeding
 • Populačná genetika - ako odstrániť neželané recesívne gény
 • Inbreeding/linebreeding s cieľom stabilizovať typ
 • Riziká nových chorôb a ich šírenie v populácii
 • Zachovanie génovej frekvencie a drift v populácii
 • Príliš malá populácia a následné riziká spojené s chovom
 • Chováme pre zdravie
 • Zdravotné programy - čo to je a ako ich vytvoriť
 • Analýza genómu
 • Chov alebo mačacia farma?
 • Počet zvierat v chovateľskom programe
 • Štatistika, ciele a váhové charakteristiky
 • Hodnotiaci systém
 • Ako vybrať správne chovné páry
 • Prirodzený výber
 • Selekcia na základe rodokmeňa
 • Ako sa plemená vyvíjajú
 • Selekcia s cieľom zlepšenia jednej charakteristiky
 • Nebezpečenstvo extrémov v chove
 • Selekcia s cieľom zlepšiť celkovú charakteristiku
 • Chov mačiek v skupinách
 • Výstavy vs. chov
 • Riziká infekcie v chove
 • Vírové, bakteriálne infekcie, parazity, prvoky, a iné...
 • Výživa - karbohydráty, tuky, proteíny, vitamíny, minerály
 • Ako porovnávať a hodnotiť kvalitu potravy
 • BARF
 • Zuby a súvisiace problémy
 • Dentálne problémy - Gingivitis-Stomatitis-Pharyngitis
 • Vírové ochorenia a manifestácia smerom ku ústnej dutine
 • Auto-imúnne ochorenia
 • Kontrakt a súvisiace právne predpisy
 • Ekonomika chovateľskej stanice
 • Reklama
 • Špeciálne projekty

Kurz G2

Kurz sme ukončili v máji 2012. Zoznam absolventov tohto kurzu je zverejnený na stránke. Podľa tohto zoznamu sme zatiaľ (jún 2013) jedinou chovateľskou stanicou z nášho regiónu (Maďarsko, Slovensko, Poľsko), ktorá tento kurz absolvovala. Kurz ukončila už aj jedna česká chovateľská stanica NFO - von Lancman. Podmienkou účasti na tomto vzdelávacom kurze je úspešné absolvovanie kurzu G1.
Kurz trvá 12 týždňov a jeho obsahom bolo:

 • Zodpovednosť chovateľa
 • Chov a starostlivosť o zvieratá - právne predpisy, možnosti a obmedzenia
 • Mentoring
 • Chovateľský plán
 • Ako vybrať chovné zviera
 • Vlastníctvo krycieho kocúra
 • Vlastníctvo chovnej mačky
 • Antikoncepcia
 • Základy genetiky
 • Genetika farieb
 • Genetické poruchy a defekty
 • Infekčné ochorenia
 • Krytie
 • Tehotenstvo
 • Pôrod
 • Určenie pohlavia mačiatka
 • Defekty u mačiatok
 • Odchov mačiatok bez mačky
 • Určenie farby mačiatok
 • Registrácia mačiatok a certifikáty
 • Vývoj mačiatok 0-3 mesiace
 • Hodnotenie kvality mačiatok, selekcia chovných zvierat
 • Predaj mačiatok

Kurz G1

Kurz sme ukončili v novembri 2011. Zoznam absolventov tohto kurzu je zverejnený na stránke. Podľa tohto zoznamu sme zatiaľ (apríl 2013) jedinou chovateľskou stanicou z nášho regiónu (Maďarsko, Slovensko, Poľsko), ktorá tento kurz absolvovala. Kurz ukončila už aj jedna česká chovateľská stanica NFO - von Lancman.
Kurz trvá 6 týždňov a jeho obsahom bolo:

 • Úvod do anatómie mačiek
 • Správanie mačiek
 • Základné informácie o potrave a výžive
 • Mačky žijúce len vo vnútri / len von
 • Ako nájsť správneho chovateľa
 • Mačka s rodokmeňom, alebo radšej street mix?
 • Predpisy a pravidlá obmedzujúce predaj/kúpu zvieraťa
 • Kúpna zmluva
 • Bezpečné prostredie pre mačku
 • Jedy a otravy
 • Hygiena (záchodík a stelivo)
 • Kastrácia / sterilizácia
 • Kontrola zdravotného stavu
 • Očkovanie
 • Zvieratá v dôchodkovom veku
 • Parazity
 • Ochorenia mačiek a zdravotné problémy
 • Zdravotné programy
 • Plemená mačiek
 • Farby
 • Výstavy mačiek
 • Chovateľstvo?

We are English speaking.

If you have some questions, please do not hesitate to contact us.

English version of this web site is in process. For this time, please use Translator.

Majitelia mačiek sa v slabých chvíľach občas zamýšľajú nad tým, či sú oni pánmi mačiek alebo je to naopak.

Mačky sa nad tým zamýšľať nemusia.Aktuality
Naše výstavné úspechy vo Viničnom (SK)

14.6.2014 sa náš odchov zúčastnil na medzinárodnej výstave vo Viničnom.

Pr Heyden Shay Little Blessings (Rag a 04 21) získal svoj prvý CAPIB a nomináciu do BIS. BIS-ku sa mu následne podarilo vyhrať.
Gratulujeme

Ďakujeme že ste nám držali palce.

Máme mačiatko

Dňa 5. mája 2014 sa GIC Olivii Abayomis*S a Eulalie Bazillovi *CZ narodila krásna dcéra - čokoládová mitted lynx mačička.

Viac informácií nájdete na stránke Aktuálny vrh P.

Máme mačiatka

Dňa 8. decembra 2013 sa SC Emme Little Blessings*SK a Eulalie Bazillovi*CZ narodili dve krásne dcéry a päť synáčikov.

Viac informácií nájdete na stránke Aktuálny vrh O.

Naše výstavné úspechy vo Viedni (A)

9.11.2013 sme sa zúčastnili na medzinárodnej výstave vo Viedni (A).

Naša budúca hviezda Kubko Little Blessings (Rag c 04), získal svoj tretí CAC - je z neho Champion.

CH Grétka Ragdollssong (Rag b 04 21), získala 1 x CACIB - je z nej Interchampion.

Ďakujeme že ste nám držali palce.

Máme mačiatka

Dňa 5.10.2013 sa GIC Olivii Abayomis*S a Eulalie Bazillovi *CZ narodil krásny syn - Nelson.

Viac informácií nájdete na stránke Aktuálny vrh N.

Naše výstavné úspechy vo Viničnom (SK)

21. 9. 2013 a 22.9.2013 sme sa zúčastnili na medzinárodnej výstave vo Viničnom.

Naša budúca hviezda Kubko Little Blessings (Rag c 04), konečne začal súťažiť v kategórii dospelých, získal 2 x CAC.

CH Grétka Ragdollssong (Rag b 04 21), začala súťažiť v kategórii Championov, získala 2 x CACIB.

CH Ice Chérie Little Blessings (Rag j 21), začala taktiež súťažiť v kategórii Championov, získala 2 x CACIB.

Aj naše odchovy boli úspešné.
Heyden Shay Little Blessings (Rag a 04 21) získal svoj tretí CAP a zároveň aj nomináciu do BIS. BIS neuter vyhral, porazil dvoj mainov! Stal sa z neho Premior.

Výstavnú kariéru zakončil aj Gordy Little Blessings (Rag a 21) ziskom svojho posledného CAGCIB. Stal sa z neho GrandInterchampion.

Ďakujeme že ste nám držali palce.

Máme mačiatka

Dňa 9.8.2013 sa IC Princess Charlotte á Chardani *DK a Eulalie Bazillovi *CZ narodili štyri krásne mačiatka. Máme jedného kocúrika a tri mačičky. Mačiatka budú môcť odísť do nových domovov v polovici novembra.

Viac informácií nájdete na stránke Aktuálny vrh M.

Úspešné absolvovanie skúšky pre poradcov chovu

V júni 2013 sa nám úspešne podarilo absolvovať teoretickú aj praktickú skúšku pre poradcov chovu pre kategóriu I a kategóriu II.

Dúfame, že svojimi vedomosťami a znalosťami dokážeme prispieť ku rozvoju chovu mačiek na Slovensku a poradiť aj začiatočníkom.

Úspešné ukončenie kurzu G3 Pawpeds

V júni 2013 sa nám úspešne podarilo ukončiť najvyšší kurz G3 švédskej vzdelávacej organizácie Pawpeds . Táto organizácia spravuje, okrem iného, aj jednu z najznámejších celosvetových databáz mačiek všetkých plemien.Kurz G3 je pokračovaním kurzu G2, ktorý sme ukončili minulý rok. Sme prvou a zatiaľ jedinou chovateľskou stanicou v strednej Európe, ktorá tento kurz úspešne ukončila.

Viac o týchto kurzoch si môžete prečítať na našej stránke


© Little Blessings 2007-2014
info@littleblessings.eu     info@ragdoll.sk

Všetky texty na týchto stránkach sú chránené autorským zákonom. Ak ich chcete použiť (aj v krátené) je nutný písomný súhlas CHS Little Blessings.

Navštívte nás aj na facebooku: